Help Sint-Maarten terug naar school
Help ons de kinderen naar school te krijgen

11-05-2019  De door de stichting gedoneerde computers in gebruik!

De computers die de onze Stichting heeft verscheept naar Sint Maarten worden enthousiast gebruikt door de leerlingen van de St Mary Laurens School.  Samen leren en samen spelen! 

01-02-2019  Publicatie in de "Soroptimist", Nieuwe donaties a 425 Euro 

De Soroptimistclub Assen heeft een kaarten actie gestart met een zeer succesvolle start. Er is al ruim 1000 euro opbrengst.

Ramona heeft de doelstellingen van onze stichting uitgelegd in het blad van de Soroptimist. 

 

  • Ramona blad
    Ramona blad

Voor de tekst zie de volgende link:

https://soroptimist.nl/media/filer_public/b6/e2/b6e2aa79-1e43-4aa9-b6ca-44bb780b108f/low_res_soroptimist_86_1.pdf

Er zijn  nieuwe donaties binnengekomen gedurende de laatste maanden van 2018 van in totaal 425 euro. 

Dank aan de gulle gevers!

01-08-2018  Nieuwe donaties a 200 Euro 

Er zijn 2 nieuwe donaties binnengekomen gedurende de maand juli, totaal 200 euro. De gulle gevers: Dank!


15-07-2018  Kaartenactie Soroptimistclub Assen.

De Soroptimistcub Assen heeft een kaartenactie gestart. Deze prachtige kaarten, ontworpen door een van de leden van de club, worden in setjes verkocht door de leden van de club en op bijeenkomsten.  De opbrengst komt ten goede aan deze scholenactie voor Sint Maarten.

25-06-2018

De door Noorderpoort gedoneerde laptops zijn schoongemaakt en voorzien van Linux. Deze zijn verscheept naar Sint-Maarten voor een beperkt bedrag.
De totale uitgaven voor deze laptops, schoonmaak, installatie en vervoer,  is 1100 euro.
De school is hier erg blij mee!

05 mei 2018:

Tijdens haar bezoek aan de school heeft Ramona samen met het bestuur van de school de muziekinstrumenten uitgezocht ter waarde van € 3000,- . Dit is de donatie van de Soroptimistclub Arnhem. Dit bedrag is direct door de Stichting direct zelf betaald, zodat er niets aan de "strijkstok" is blijven hangen.
De schoolopleiding is heel blij met deze prachtige uitrusting van het muzieklokaal.

19 april 2018:

De voorzitter van de Stichting, Ramona Kaspers, is deze week in Sint Maarten om zelf de situatie in ogenschouw te nemen. Samen met de leiding van de school wordt besloten welke hulpgoederen het meest nodig zijn. Deze worden door Ramona rechtstreeks betaald van het geld van de Stichting. Hierbij zijn geen tussenpersonen betrokken. 

14 april 2018:

De stichting heeft een fantastische donatie gekregen van de Soroptimistclub Arnhem, van € 3000. Dit is het resultaat van een sponsorloop van enige maanden geleden. Op verzoek van deze club zal dit worden besteed aan muziekinstrumenten, conform het beleidsplan vaonze Sister Mary  Laurence School.


21 maart 2018:

Noorderpoort heeft 15-25 laptops gedoneerd voor onze Sister Mary  Laurence School!

Deze zullen door vrijwilligers in Nederland voorzien worden van Windows / Linux en naar Sint-Maarten worden verscheept.

 

04 maart 2018:

De leverancier van schoolboeken, Heuting, heeft nieuwe schoolboeken gedoneerd aan  onze Sister Mary  Laurence  School.


13 feb 2018: 

Er is al 1640 euro binnen gekomen op de rekening van de stichting


12 jan 2018: Het totaal aan donaties is 1100 euro!

Er is al 1100 euro zijn ontvangen op de rekening van de stichting

Het grootste bedrag komt van de Soroptimistclub Assen; ook de familie Siertsema heeft gedoneerd.

Een bedrag van 3000 euro is toegezegd. 

Hiermee kunnen we beginnen met het bestellen van de meest noodzakelijke onderwijs hulpmiddelen voor de Sister Mary Laurence Primary School.