Help Sint-Maarten terug naar school
Help ons de kinderen naar school te krijgen

Onze planning en tijdslijn:

Okt   2017

Oprichting   stichting




Grote   lijn van project

Schoolparticipatie

Publiciteit   en donateurs


Contact   met scholen

Contact   met Methodist school

Website   en bankrekening van start


Nov   2017

Behoefte   per school inventariseren

Eerste   school start het project

Zakelijke   donateurs vermelden op site

Wekelijks   blog op site publiceren

Regionale   media inzetten

Landelijke   media inzetten

Regelmatig   financiële situatie op site publiceren

Begroting   per school vaststellen

Uitvoering   project bij proefschool  nov 2017-maart   2018

Overige   scholen via getrapte uitvoering per school



Middelen   nieuw of tweedehands inkopen




Logistiek   organiseren




Mei   2018

Vervoer   en levering regelen



Aug   2018

School   kan starten



Check   bij scholen




Bijsturing

Terugkoppeling   resultaten naar donateurs



Dec   2018

Bekijken   hoe verder