Help Sint-Maarten terug naar school
Help ons de kinderen naar school te krijgen

Ramona Kaspers, zelf geboren op Sint Maarten, neemt actie door gebruik te maken van haar lokale netwerk, gesteund door haar Soroptimistclub Assen.

De scholen op Sint Maarten zijn verwoest! Als we niets doen, gaan de kinderen een heel schooljaar verliezen. Met uw steun kunnen ze weer naar school als we zorgen voor leermiddelen en inventaris

Middels de lokale connecties van Ramona komt uw hele gift rechtstreeks bij de school terecht!

Doneer 

Voor dit doel is een stichting opgericht “Sint Maarten Hulpactie Hurricane Irma”   Graag Uw bijdrage op 

   NL33 INGB 0008 0967 92   tnv  Sint Maarten Hulpactie

Op deze website zullen we rapporteren hoeveel er binnen komt en hoe uw gift wordt gebruikt. We beginnen met de Sister Mary Laurence Primary School, zie tabblad "Eerste School" met foto's.

Uw gift is aftrekbaar; de Stichting heeft de ANBI status, zie pagina "over ons".     

Hartelijk dank namens de kinderen van Sint Maarten